» anul XXIII, 2012, nr. 11 (270)

Comunicat USR

***: Proiectul “SUSŢINEREA LITERATURII ROMÂNE VII”

In Memoriam

***: In Memoriam Ion Vădan

Ancheta Apostrof

Dumitru Ţepeneag: Salonul Cărţii de la Paris, martie 2013

Anchetă realizată de Marta Petreu: Salonul cărţii de la Paris, martie 2013. Răspunsuri pentru Apostrof de la: LINDA MARIA BAROS, FANNY CHARTRES, FLORICA CIODARU-COURRIOL, JEAN-LOUIS COURRIOL, LAURE HINCKEL, MARILY LE NIR, MONICA SALVAN

Cronica literară

Irina Petraş: N. Steinhardt şi farmecul incertitudinii (N. Steinhardt, Incertitudini literare, ediţie de George Ardeleanu, repere biobibliografice de Virgil Bulat, Iaşi: Polirom, 2012)

Ştefan Borbély: Două cărţi de Andrei Pleşu (Andrei Pleşu: Despre frumuseţea uitată a vieţii şi Faţă către faţă: Întâlniri şi portrete, publicate de Editura Humanitas, 2011)

Cu ochiul liber

Cristian Vasile: „Tezele din iulie“, Teatrul „Bulandra“ şi interzicerea piesei Revizorul

Ovidiu Pecican: Scriitură critică (Gelu Ionescu, Tîrziu, de departe… Bucureşti: Editura Cartea Românească, 2012)

Gelu Ionescu: Lumea ca baltă (Alexandru Vlad, Ploile amare. Editura Charmides: Bistriţa, 2011)

Letiţia Ilea: Din nou despre Ionesco (Ion M. Tomuş, Pitoresc şi absurd în dramaturgia lui Eugène Ionesco. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011)

Constantina Raveca Buleu: Ontologii fragmentate (Dorin Popa, Povestea mea: alia avatar. Cluj-Napoca: Editura Dacia XXI, 2011)

Ion Bogdan Lefter: Cum se naşte un dramaturg (Florentin Sorescu, Arca lui Iona, Timişoara: Editura Brumar, 2010)

Iulian Boldea: O restituire necesară (Petre Grimm, Scrieri de istorie literară. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Liana Muthu)

Actualitate

Alexandru Singer: O „internaţională“ a unei personalităţi europene (Ion Ianoşi, Internaţionala mea: Cronica unei vieţi. Iaşi: Polirom, 2012)

» înapoi la archivă