» anul XXIII, 2012, nr. 5 (264)

Să rîdem cu...

Marta Petreu: Să rîdem cu ...

Eseu

Marian Victor Buciu: Femeile, „maeştrii“ şi episodicii (Nicolae Breban, Singura cale, Ed. Contemporanul, 2011)

Ştefan Bolea: Bazarov. Momentul zero al nihilismului rus

Irina Georgescu: Sub lupa biografiei

Microlecturi

Ion Bogdan Lefter: Vîntul potrivit bate tot mai tare... Despre „poezia germană din România“ (Vînt potrivit pînă la tare: Tineri poeţi germani din România. Antologie de Peter Motzan. Traducerea poemelor: Ioan Muşlea)

Cu ochiul liber

Ion Pop: Monografie Norman Manea (Claudiu Turcuş, Estetica lui Norman Manea. Editura Cartea Românească, 2012)

Iulian Boldea: Focul mărunt al confesiunii (Livius Ciocârlie, La foc mărunt. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 2012)

Constantina Raveca Buleu: Despre scris, scriitori, viaţa cărţilor şi istoria lor secretă, câteodată... (Adrian Grănescu, Deasupra şi dedesubtul cărţilor – feţe nevăzute (publicistică – amintiri – eseuri. Editura Limes, 2011)

Cristian Vasile: O istorie personalizată a sociologiei postbelice (Cătălin Zamfir, O istorie subiectivă în sociologia românească din 1944 până în prezent. Iaşi: Polirom, 2009)

Ovidiu Pecican: Piscuri dialogale (Ion Pop, Interviuri: Între biografie şi bibliografie. Cluj-Napoca: Ed. Limes, 2011)

Mirel Anghel: Dumnezeu joacă zaruri (Stephen Hawking, Visul lui Einstein şi alte eseuri. Humanitas, 2010)

Arhiva A

Ilie Rad: Mihai Beniuc inedit

Valentin Chifor: Corespondenţă Perpessicius – Pervain

In memoriam

***: In memoriam Maya Belciu

***: In memoriam Gabriel Ţepelea

Café Apostrof

***: Comunicat al USR

M.P.: Colocviul de proză al Uniunii Scriitorilor

E. F.: Revista revistelor

» înapoi la archivă