» anul XXII, 2011, nr. 10 (257)

ESEU

Sonia Elvireanu: Deconstrucţia Europei mitice la Dumitru Ţepeneag

PROZĂ

Ioan Alexandru Despina: Eu

POLEMICI

Alexandru Ciolan: Nevoia de diortosire

BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Luca Cipolla: Poeme de Luca Cipolla

IN MEMORIAM

***: In memoriam B. Elvin

CAFÉ APOSTROF

***: Eveniment

CU OCHIUL LIBER

Marta Petreu: Prozoeseuri (Ciprian Vălcan, Elogiul bâlbâielii)

Lukács József: O contribuţie valoroasă la istoria vieţii urbane din Transilvania ( Cărţile de socoteli ale aşezământului ospitalier Sfânta Elisabeta, 1601-1650. Budapest:Editura L’Harmattan, 2010)

Cristian Vasile: O cronică amar-analitică a României postdecembriste (Vladimir Tismăneanu - Mircea Mihăieş, O tranziţie mai lungă decât veacul: România după Ceauşescu. Bucureşti: Editura Curtea Veche, 2011)

Iulian Boldea: Restabilirea binelui (Monica Lovinescu, Jurnal esenţial. Editura Humanitas, 2011)

Constantina Raveca Buleu: Wolf von Aichelburg (Criza sufletului modern în poezie şi alte scrieri româneşti. Cluj-Napoca: Editura Eikon, 2010)

CRONICA LITERARĂ

Ştefan Borbély: „Aventurierii politicii româneşti” (Nicolae Breban, Istoria dramatică a prezentului: Aventurierii politicii româneşti. Bucureşti: Ed. Muzeul Literaturii Române, 2010)

Irina Petraş: Mircea Tomuş şi tripla re-spunere a Ardealului (Mircea Tomuş. Aripile demonului. vol. III. Cluj-Napoca: Editura Limes, 2011)

ESTUAR

Ovidiu Pecican: Mihai Şora în opus magnum. Câteva reflecţii diletante

Dosar I. L. Caragiale şi Sextil Puşcariu. Inedit!

Nicolae Mocanu: I. L. Caragiale şi Sextil Puşcariu: o întîlnire de acum 100 de ani, la Blaj

PUNCTE DE REPER: Iorga

Traian D. Lazăr: Poeţii familiei Iorga

POEME

Romulus Joca: Poeme

Cristina Onofre: Geamgiu

Cristina Onofre: Tăietor de lemne

Cristina Onofre: Măturător

Irina Lucia Mihalca: Timp de-amintire, timp de uitare.../Chiro di aminteari, chiro di agârâşeari...

Irina Lucia Mihalca: O fată ţi-a traversat timpul/Unâ featâ ţâ tricu pri chirolul a tău

» înapoi la archivă