» anul XXII, 2011, nr. 5 (252)

In memoriam Petru Cârdu

Marta Petreu: Petru Cârdu

Ana Blandiana: ***

Lucian Marina: Petru Cârdu a plecat în eternitate

Petru Cârdu: Poeme

CRONICA LITERARĂ

Irina Petraş: Ion Mureşan, nobilul „mujic“ (Ion Mureşan. Alcool. Bistriţa: Editura Charmides, 2010)

Ştefan Borbély: Luciferism şi literatură (Radu Cernătescu. Literatura luciferică: O istorie ocultă a literaturii române. Bucureşti: Ed. Cartea Românească, 2010)

CU OCHIUL LIBER

Gelu Ionescu: Opisul desţărării (Florin Manolescu. Enciclopedie a exilului literar românesc. 1945-1989)

Doru Pop: Scrisul, pe viaţă şi pe moarte (Marta Petreu. Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului. Polirom, 2011)

Mihaela Ursa: O Apocalipsă intrată în canon (Marta Petreu, Apocalipsa după Marta. Polirom, 2011)

Ovidiu Pecican: A tăia drumuri (Marta Petreu. Cioran sau un trecut deocheat. Iaşi: Ed. Polirom, 2011)

Constantina Raveca Buleu: Despre Liviu Petrescu (Spiritul critic la Liviu Petrescu. Coord. Sanda Cordoş. Cluj-Napoca: Editura Limes, 2011)

Cristian Vasile: În căutarea amorului nebun: memoriile unei actriţe (Raluca Sterian-Nathan, Suflet tatuat. Traducere din franceză de Maria Raluca Hanea, prefaţă de Samuel Pisar, postfaţă de Andre Bercoff. Bucureşti: Humanitas, 2010)

Bogdan C. Enache: Paradisul libertăţii (Ken Schooland, Aventurile lui Jonathan Gullible: O odisee liber-schimbistă. Bucureşti: Editura Libertas Publishing, 2010. Trad. Valentina Nicolau şi Sorin Cucerai)

Al. Săndulescu: O colecţie de proză populară inedită (Ludwig Adolf Staufe, Basme populare din Bucovina. Studiu introductiv de Helga Stein, traducere de Viorica Nişcov. Bucureşti: Editura Saeculum, 2010)

Mirel Anghel: Bătălia pentru un poet arţăgos (Dorina Grăsoiu, „Bătălia“ Arghezi. Bucureşti: Editura Nouă, 2010)

Iulian Boldea: Elie Wiesel şi etica responsabilităţii (Sandu Frunză, Dumnezeu şi Holocaustul la Elie Wiesel. Bucureşti: Editura Contemporanul, 2010)

DOSAR frumuseţea

Ion Vianu: „Frumuseţea va mântui lumea“. Comentarii la o temă dostoievskiană II (Urmare din nr. trecut)

Ion Pop - 70

Marta Petreu: Creion

POEME de ION POP (Din ciclul Pietre sub pietre)

Ion Pop: Zidul

Ion Pop: Via Dolorosa

Ion Pop: Vântul

Ion Pop: Pe piatra asta

Ion Pop: Rana

» înapoi la archivă