» anul XXI, 2010, nr. 5 (240)

LECTURI LIBERE

Ion Bogdan Lefter: Ioana Ieronim – de la lumea româno-săsească la poezia „globalizată“

DOSAR I. D. Sîrbu

Mihai Barbu: Convorbiri cu dl Gary

UN AUTOR ÎN DEZBATERE: ADRIAN MARINO

Ştefan Borbély: Publicistica de tinereţe a lui Adrian Marino

Iulian Boldea: Memoriile unui mare singuratic

CU OCHIUL LIBER

Francisc Baja: Agonii, morţi şi alte pudre

Gelu Ionescu: Superstiţia eului

Constantina Raveca Buleu: Oameni din Est

Ovidiu Pecican: Roman scris pe note

ESEU

Coriolan Babeţi: Democraţia în România: Mânia.ro

CAFÉ APOSTROF

***: Conferinţele Monica Lovinescu

Universitatea „Babeş-Bolyai”

Andrei Marga: Universitatea „Babeş-Bolyai” la 90 de ani

PUNCTE DE REPER

Ciprian Sonea: Geneza mitosofiei Marelui Anonim

CRONICA LITERARĂ

Irina Petraş: Din vorbă în vorbă

PROZĂ

Dumitru Ţepeneag: Beatrice

» înapoi la archivă