» anul XIX, 2008, nr. 12 (223)

ARHIVA ‚A‘

Constantin Arvanitis: Jurnal (III) 1893-1899

Carol Iancu: Un exemplu de solidaritate. Cazul locotenentului de rezervă Ion Bogza

CRONICA LITERARĂ

Ştefan Borbély: Recitind o carte clasică

Irina Petraş: Farmecul şi riscurile ambiguităţii

Ovidiu Pecican: Anglistică şi americanistică

Constantina Raveca Buleu: Modernism şi antimodernism

Ştefan Bolea: Kierkegaard 2058?

DOSAR: CABALA

Moshe Idel: Johannes Reuchlin. Cabala, filozofia pitagoreică şi interpretările moderne (II)

POEME

Gabriela Toma: Poeme de Gabriela Toma

CU OCHIUL LIBER

Gelu Ionescu: Carolinenplatz

Iulian Boldea: Poeme din Amnios

CAFÉ APOSTROF

***: Şedinţa Comitetului Director al USR

***: Revelion la vila scriitorilor

***: Premiile Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti

***: Ştiri culturale

DOSAR NICOLAE BALOTĂ

Nicolae Balotă: La închisoarea militară (III)

PUNCTE DE REPER

Petru Poantă: Sibiul - oraşul estetic

Ion Vianu: Foarte scurte

ANCHETA APOSTROF: FRANZ KAFKA

***: Ancheta

Liviu Antonesei: Kafka, eternul nostru contemporan

Paul Aretzu: Kafka poate fi în noi

Leo Butnaru: Kafka sapiens

Dumitru Cerna: Despre „jocul“ kafkian

Michael Finkenthal: Kafka: omul şi parabola

Carmen Firan: Metamorfoze

Iolanda Malamen: O prezenţă interioară

Elisabeta Pop: Personaje intermediare

Mihaela Ursa: Pas mon semblable, pas mon frère

IN MEMORIAM

Irina Petraş: In memoriam Valentin Taşcu

***: In memoriam Ioan Lăcustă

» înapoi la archivă