» anul XXVII, 2016, nr. 6 (313)

Cu ochiul liber

George Neagoe: Dă-dămult... Mai dă-dămult (George Bălăiţă, Învoiala. Polirom, 2016)

Constantin Cubleşan: În sintaxa postmodernistă (Emilian Galaicu-Păun, Arme grăitoare. Chişinău: Cartier, Moldova, 2015)

Radu Ciobanu: Totul e bine (Jean d’Ormesson, Ciudată e lumea, până la urmă... Traducere din limba franceză de Tania Radu. Bucureşti: Baroque Books & Arts, 2015

Alexander Baumgarten: Cartea despre măr şi moarte (Pseudo-Aristotel, Cartea despre măr şi moarte. Traducere şi comentarii de Ioana Curuţ. Oradea: Ratio et Revelatio, 2016)

Emanuel Modoc: Natura ca paliativ (Andrei Doboş, Valea rea. Bucureşti: Cartea Românească, 2015)

Ştefan Bolea: Arhivarul în labirintul său (Petrişor Militaru, Saşa Pană, Opera poetică. Ed. îngrijită şi studiu introductiv de Petrişor Militaru. Craiova: Aius, 2015)

Alexandru Jurcan: „Cineva face abuz cu noi“ (Flavius Lucăcel, Nu te pune cu îngerii. Limes, 2016)

Ion Buzaşi: Al doilea jurnal al lui Mihai Beniuc (Mihai Beniuc – Însemnările unui om de rând: Pagini de jurnal şi memorii. Ediţie îngrijită de Ilie Rad. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2016)

Dosar

Mihai A. Barbu, Ion Barbu: Sticle pentru minte, inimă şi literatură

Sub lupa memoriei

Vladimir Tismăneanu: Asumarea trecutului şi credibilitatea democraţiei.

Ancheta Apostrof

Anchetă realizată de Irina Petraş: Despre Traducerea literară (I)

Rodica Baconsky: .

Alexander Baumgarten: .

Horia Bădescu: .

Florica Ciodaru-Courriol (Franţa): .

Ana Coiug: .

Liviu Cotrău: .

Andrei Fischof (Israel): .

Rodica Frenţiu: .

Horia Gârbea: .

Irina Horea: .

Rodica Lascu-Pop: .

Biblioteci în aer liber

Prezentare şi traducere de Ştefan Bolea: Trei piese ale nihilismului poetic englez

» înapoi la archivă