» anul XXVI, 2015, nr. 2 (297)

Editorial

Marta Petreu: O aniversară

Puncte de reper

Clara Mareş: Ion D. Sîrbu la 95 de ani

Poeme

Iulian Boldea: raţionament; citind tractatus; negoţ; îngerul; scenariu; nume; trupuri; colecţionarul.

Laurenţiu Malomfălean: de unde atâta fericire; fără s-o ştim nici măcar noi; bobotez; citesc mesajele de crăciun

Nicolae Silade: binecuvântările

Emilia Faur: Poeme

Vertical

Ovidiu Pecican: „Dezinteresat şi intratabil“ (Nicolae Manolescu, Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc. Piteşti: Ed. Paralela 45, 2014.)

Bogdan C. Enache: Ultimul mandarin al literelor valahe (Nicolae Manolescu, Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc. Piteşti: Paralela 45, 2014)

Cu ochiul liber

George Neagoe: Oameni din Chişinău (Grigore Chiper, Nisipul de sub picioare, Ed. Tracus Arte, 2014.)

Alex Ciorogar: Început de sezon (Marius Chivu, Sfîrşit de sezon. Iaşi: Polirom, 2014)

Rodica Baconsky: Bijuterii poetice (Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre/Stihuri la moartea tatălui său, Bistriţa: Casa de Editură Max Blecher, 2014)

Alexandru Jurcan: Într-un ocean de brumă (Michèle Lesbre, Canapeaua roşie. Trad. Liliana Şomfălean. Editura Echinox: Cluj, 2014)

Alexander Baumgarten: Despre filosofia românească, dar astăzi (Adrian Niţă, Filosofie şi literatură: eseuri şi cronici de tranziţie. Bucureşti: Tracus Arte, 2014)

Cristian Vasile: Etnie şi confesiune în spaţiul balcanic postcomunist (Şerban-Liviu Pavelescu, Stat şi Biserică în reconstrucţia politică a societăţilor postcomuniste din Balcani: Elemente pentru o sociologie politică a ortodoxiei, Bucureşti: E

Nicolae Şera: Încercări de hermeneutică (Bogdan-Costin Georgescu, Încercări de hermeneutică antropologică asupra ritualurilor religios-creştine (Cluj-Napoca: Eikon, 2014)

Aforisme

Ciprian Vălcan: Cîinele lui Svevo

» înapoi la archivă