Editorial

Marta Petreu: Întîmplări cu „Apostrof

Café Apostrof

Ion Vartic: Erată dată în locul diletantului Tracus

***: Premiile USR pentru anul 2017

***: Marele Premiu FestLit Cluj 2018

Puncte de reper

Alexandru Seres: Lucian Bădescu. O figură uitată a exilului românesc

Cronica literară

Irina Petraş: Poemul îmblânzitor de treceri

Aforisme

Ciprian Vălcan: Caii şi filosofii

Muzeu „Apostrof

R.C.: Mircia Dumitrescu la Changwon

Mircia Dumitrescu: Colegului meu Radu Constantinescu

Proză

Petru Cimpoeşu: Mesajul

Oliviu Crâznic: Trecătoarea

Poeme

Ionuţ Ţene: Clipele, iarna!; Priceasnă; Poveste cubistă; Aleea; Din cuvinte fluturi...; Aer

Dosar: Liviu Rebreanu

Mircea Tomuş: Răscoala – construcţia narativă a unei capodopere

Cu ochiul liber

Iulian Boldea: Eterna reîntoarcere la textul eminescian (Alex Ştefănescu, Eminescu poem cu poem. La o nouă lectură, Bucureşti: All, 2017)

Constantin Cubleşan: Lirica de idei

Cristian Vasile: Omul nou în Republica Moldova (Octavian Ţîcu, Homo Moldovanus Sovietic. Teorii şi practici de construcţie identitară în Republica (Autonomă) Sovietică Socialistă Moldovenească (1924-1989), Chişinău: Arc, 2018)

Ştefan Bolea: O analiză a demografiei transilvănene din timpul Marelui Război (Ioan Bolovan, Primul război mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2015)

Mircea Moţ: Un dialog în larg (Monica Pillat, Radu Ciobanu, Dincolo de aşteptare. Dialog în larg, Bucureşti: Eikon, 2016)

Alexa Visarion: Un dramaturg necesar (Flavius Lucăcel, Corporaţia, Paralela 45, 2018)

Rodica Marian: „Istoriile“ Doinei Cetea (Doina Cetea, Istorii, Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2017)

Radu Constantinescu: Psihanaliza pe înţelesul tuturor (Aurel Codoban, Jurnalul amurgului iubirii, Cluj-Napoca: Editura Şcoala Ardeleană, 2018)

Alex Ciorogar: „Poezia totală“ (Ştefan Manasia, Gustul cireşelor, Bistriţa: Charmides, 2017)

Eseu

Dan Gulea: Lumea ca reprezentare

TIFF 2018

Ioan Pop-Curşeu: Strindberg şi Bergman la TIFF 2018

Ştefan Bolea: 4 filme filosofice de la TIFF

Biblioteci în aer liber

Paul Celan: 10 poeme din Silnicia luminii (1970)