Café Apostrof

Ion Pop: Apel „Echinox“ 50

Editorial

Marta Petreu: Anul Centenarului

Eseu

Ileana Mălăncioiu: Pînă unde poate să meargă „învoiala“ cu Diavolul

Nicolae Mareş: Eminescu în polonă

Doina Curticăpeanu: Iulia – triptic postural

Laura Poantă: Scriitorii şi riscurile meseriei

Aforisme

Ciprian Vălcan: Despre leneşi şi mizantropi

Cronica literară

Irina Petraş: Victor Papilian şi miracolul interbelic (Victor Papilian, Scrieri. Vol. I: Nuvele. Povestiri. Conferinţe; vol. II: Dramaturgie. Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic şi notă asupra ediţiei de Mircea Popa. Colecţia Mari Scri

Sub lupa memoriei

Vladimir Tismăneanu: I. Diferenţe şi asemănări

Proză

Eugen Uricaru: Permafrost

Dosar: Primul Război Mondial

Ştefăniţă Regman: Jurnalul lui Isac Mocanu. Prizonier de război în Franţa (1918-1919)

Isac Mocanu: Jurnal

Poeme

Daniela Hendea: Ultima sală de aşteptare; Double exposure

Cronica teatrală

Alexandru Jurcan: Umbrela cu cap de maimuţă

Cu ochiul liber

Constantin Cubleşan: Orfismul trăirilor intime

Iulian Boldea: Uitarea şi memoria (Viorica Răduţă, Oraşul închis, Iaşi, Editura Polirom, 2017)

Emanuel Modoc: Moştenirea comunistă, temelia intermedialităţii (Claudiu Turcuş, Împotriva memoriei. De la estetismul socialist la noul cinema românesc, Bucureşti, Editura Eikon, 2017)

Cristian Vasile: Despre revoluţiile ruse: ţarismul, autocraţia şi momentul 1917 (Ioan Stanomir, Rusia, 1917. Soarele însângerat. Autocraţie, revoluţie, totalitarism, Bucureşti, Editura Humanitas, 2017)

Ştefan Bolea: Aísthēsis (Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice şi tendinţe actuale, Mădălina Diaconu, Christian Ferencz-Flatz (ed.), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 2016)

Ospăţul filosofilor

Alexander Baumgarten: Cum „birui Alexandru împărat pe Aristotel filosoful“

Biblioteci în aer liber

Interviu realizat de Xavier Montoliu Pauli: Conversaţii cu Marc Romera

Marc Romera: Perete; Poligamie; Eşec; Culme; Dizidenţă; Carne; Magdalena; Crescătoria de peşti; Nor; Ficat; Spital; Cristal