Café Apostrof

Ion Pop: Apel „Echinox“ 50

O.P.: Cioran mediteranean

Editorial

Marta Petreu: Un an pînă la Centenar

Cronica literară

Irina Petraş: Istoria Transilvaniei (Istoria Transilvaniei, ediţia a II-a, revăzută, adăugită şi ilustrată, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016)

Vertical

Ovidiu Pecican: Proză proliferantă şi tragic românesc

Ancheta Apostrof

Ancheta realizată de Irina Petraş: Zăpezile de odinioară

Paul Aretzu: Să iubeşti pe aproapele tău

Leo Butnaru: Din zodia capro-delfinului

Doina Curticăpeanu: Fereastra deschisă

Ioana Diaconescu: Serată de Anul Nou

Simona-Grazia Dima: Iarna ca un tandru adăpost

Gellu Dorian: Iernile mele

Horia Gârbea: Moartea şi învierea lui Moş Crăciun

Niculae Gheran: Cum şi de ce am învăţat ungureşte

Mariana Gorczyca: Madlena

Vasile Igna: Îmi place şi iarna

Ioan-Aurel Pop: „A lumii taină” şi revelarea ei de sărbători…

Gheorghe Săsărman: Amintiri din copilărie

Simona Antonescu: Pelincile lui Iisus

Dosar: Utopii/contra-utopii

Corin Braga: Contra-utopii sociale în secolul XIX şi începutul secolului XX - Partea întâi

Corin Braga: Contra-utopii sociale în secolul XIX şi începutul secolului XX - Continuare

Cu ochiul liber

Iulian Boldea: Autoportret în palimpsest (Matei Călinescu, Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp, ediţie îngrijită de Raluca Dună, Editura Humanitas, 2016)

Constantin Cubleşan: Reflexiv şi elegiac

Cristian Vasile: Un manual despre trecutul recent (Lucian Boia, Strania istorie a comunismului românesc (şi nefericitele ei consecinţe), Edit. Humanitas, Bucureşti, 2016)

Emanuel Modoc: Dan Coman şi instrumentarul seducţiei

Florica Ciodaru-Courriol: Cătălin Pavel, romancierul (Cătălin Pavel, La septième partie du monde, Non Lieu)

Proză

Dan Gulea: Calea Oilor 157

Radu Mîrza: Contabila

Biblioteci în aer liber

Paul Celan: Ciclul „Întenebrat“

Saşa Sokolov: Şcoală pentru proşti